ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0004:1442) SAVININKEI L. J. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NR. 0101/0004:1442) SKERSINĖS GATVĖJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, informuojame, kad Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) pateikti prašymai rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0004:1442) Skersinės gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektą. Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeriai ŽPDRIS − ZSFP-53888 ir ZSFP-53419.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Svetickaitė
tel. (8 5)  211 2589, el. p. ruta.svetickaite@vilnius.lt