ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0006:2177) BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A30-4892 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0006:2177) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 12 901 (dvylikos tūkstančių devynių šimtų vieno) kv. m kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0006:2177) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus bei nustatyti ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us).

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-113993.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Kristina Einoriene, tel. 8 5 211 2475, el. paštas kristina.einoriene@vilnius.lt.