ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0036:3562) VIRŠUPIO SODŲ GATVĖJE BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

          Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. A30-827/23 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:3562) Viršupio Sodų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 10 064 (dešimties tūkstančių šešiasdešimt keturių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 9 828 (devynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt aštuonių) kv. m ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0036:3562) Viršupio Sodų gatvėje ir apie 236 (dviejų šimtų trisdešimt šešių) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų bei nustatyti ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us).

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-111529.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Kristina Einoriene, tel. 8 5 211 2475, el. paštas kristina.einoriene@vilnius.lt.