Asmeninis pranešimas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:124) Parodų gatvėje savininkams E. Š. ir A. Š. ir T. N. paveldėtojams dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-12-12 įsakymo Nr. A30-2630/19 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:124) Parodų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 13372 (trylikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt dviejų) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:124) Parodų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalį ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-68666.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:124) Parodų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Daiva Petrovskaja, tel. (8 5) 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt