Asmeninis pranešimas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:559) savininkui apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

        Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į bendraturtės prašymą, pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr .0101/0171:559) Tarandės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS − ZSFP-74254.

         Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Rita Cininienė tel. (8 5) 211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt