Asmeninis pranešimas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:566) buvusių savininkų paveldėtojams dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:566) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:566) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus ir nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP- 18738.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Ginaitė, tel. (8 5) 211 2735, el. p. neringa.ginaite@vilnius.lt.