ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO KAUKYSOS G. 18 (KADASTRO NR. 0101/0059:146) BENDRASAVININKAMS, STATINIŲ VALDYTOJAMS IR NAUDOTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 30-1298/23 „Dėl žemės sklypo Kaukysos g. 18 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 5 538 (penkių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt aštuonių) kv. m ploto žemės sklypo Kaukysos g. 18 (kadastro Nr. 0101/0059:146) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis, suformuoti atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us) į atitinkantį (-čius) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-121660.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Daiva Petrovskaja, tel. 8 5 211 2465, el. paštas daiva.petrovskaja@vilnius.lt.