Asmeninis pranešimas žemės sklypo Kranto g. 42, Grigiškėse, bendrasavininkei A. B.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, atsižvelgiant į žemės sklypo Kranto g. 40, Grigiškėse, (kadastro Nr. 7937/0002:439) savininko prašymą, planuojamas rengti žemės sklypo Kranto g. 40, Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Nagrinėjamas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas (apie 31 kv. m) ribojasi ir su žemės sklypu Kranto 38, Grigiškėse, (kadastro Nr. 7937/0002:398) ir Kranto 42, Grigiškėse, (kadastro Nr. 7937/0002:313), kurių savininkai turi teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, siūlome Jums pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo. Jei pageidaujate pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, prašome pateikti su šiuo plotu besiribojančių žemės sklypų savininkų susitarimą dėl pageidaujamų pirkti įsiterpusio žemės ploto dalių dydžių. Besiribojančių žemės sklypų savininkams nesusitarus, parduodamo žemės ploto dydis besiribojančio žemės sklypo savininkui nustatomas proporcingai žemės sklypo kraštinės, kuria pageidaujančio pirkti įsiterpusį žemės plotą asmens žemės sklypas ribojasi su įsiterpusiu laisvos žemės plotu, ilgiui.

Jei per 20 darbo dienų nepareikšite valios dėl įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto pirkimo, laikysime, kad šio siūlymo atsisakote.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 14.2 punktu, projektai finansuojami projektą inicijavusio asmens lėšomis. Įsiterpę laisvos valstybinės žemės sklypai parduodami už rinkos vertę.

Pažymime, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus, teikti prašymus pirkti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir tapti projekto rengimo iniciatoriais, galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS − ZSFP- 102041. Prašymą organizuoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą taip pat galite pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos  pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant asmeniškai – Klientų aptarnavimo skyriuje).“

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Rita Cininienė, tel. (8 5) 211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt