ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO KREGŽDŽIŲ G. 16 (KADASTRO NR. 0101/0027:95) BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. A30-2044/22 „Dėl žemės sklypo Kregždžių g. 16 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 925 (devynių šimtų dvidešimt penkių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 660 (šešių šimtų šešiasdešimties) kv. m ploto žemės sklypas Kregždžių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0027:95) ir apie 265 (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių) kv. m įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-104842.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Kregždžių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0027:95) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Rita Cininienė, tel. 8 5 211 2476, el. paštas [email protected].