Asmeninis pranešimas žemės sklypo Kryžiokų g. 186 bendraturčiams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu, prašome Jūsų paskelbti toliau nurodytą informaciją Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:

,,Asmeninis pranešimas žemės sklypo Kryžiokų g. 186 bendraturčiams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-28 įsakymo Nr. A30-2586/21 „Dėl žemės sklypo Kryžiokų g. 186 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 14 480 (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimties) kv. m žemės sklypo Kryžiokų g. 186 (kadastro Nr. 0101/0138:90) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, padalyti sklypus į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us) į atitinkantį (-čius) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-91414.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Kryžiokų g. 186 (kadastro Nr. 0101/0138:90) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Daiva Petrovskaja, tel. (8 5) 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt