Asmeninis pranešimas žemės sklypo Liepkalnio g. 156D (kadastro Nr. 0101/0159:1338) savininkui R. A. dėl žemės sklypo Liepkalnio g. 156D (kadastro Nr. 0101/0159:1338) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, informuojame, kad atsižvelgiant į A. A. prašymą, pradėtas rengti žemės sklypo Liepkalnio g. 156D (kadastro Nr. 0101/0159:1338) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų. Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeriai ŽPDRIS − ZSFP-71019.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Einorienė
tel. (8 5)  211 2475, el. p. kristina.einoriene@vilnius.lt