ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO MINSKO PL. 82 (KADASTRO NR. 0101/0158:55) BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčio prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. A30-2971/22 „Dėl žemės sklypo Minsko pl. 82 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 25 205 (dvidešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų penkių) kv. m žemės ūkio paskirties žemės sklypo Minsko pl. 82 (kadastro Nr. 0101/0158:55) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-109591.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Kristina Einorienė, tel. 8 5 211 2475, el. paštas kristina.einoriene@vilnius.lt.