ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO OŽKINIŲ G. 59C (KADASTRO NR. 0101/0006:2225) BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 30-264/23 „Dėl žemės sklypo Ožkinių g. 59C (kadastro Nr. 0101/0006:2225) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 2 565 (dviejų tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt penkių) kv. m ploto žemės sklypo Ožkinių g. 59C (kadastro Nr. 0101/0006:2225) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-116552.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Anžela Boravska, tel. 8 5 211 2082, el. paštas anzela.boravska@vilnius.lt.