Asmeninis pranešimas žemės sklypo Pažagiškių g. 18 (kadastro Nr. 101/0068:267) savininkams

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, atsižvelgiant į žemės sklypo Vakaro g. 13 (kadastro Nr. 0101/0068:1209) savininkų prašymą, planuojamas rengti žemės sklypo Vakaro g. 13 (kadastro Nr. 0101/0068:1209) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Nagrinėjamas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas (apie 45 kv. m) ribojasi ir su žemės sklypu Vakaro g. 15 (kadastro Nr. 0101/0068:217) ir Pažagiškių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0068:267), kurio savininkai turi teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15, siūlome Jums pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Prašymą taip pat galite pateikti e-paštu savivaldybe@vilnius.lt, naudoti el. parašą, mobilųjį parašą arba https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer, daugiau informacijos www.vilnius.lt.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė                 Rita Cininienė, tel. (8 5) 211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt