Asmeninis pranešimas žemės sklypo Polocko g. 8 bendraturčiams ir jų paveldėtojams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A30-867/22 „Dėl žemės sklypo Polocko g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 640 (šešių šimtų keturiasdešimties) kv. m ploto žemės sklypo Polocko g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-104425.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Polocko g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Giedrė Avulienė, tel. 8 5 211 2464, el. paštas [email protected].