ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO SANTARIŠKIŲ G. 60 BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčio prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 6 d. įsakymo Nr. A30-2820/22 „Dėl žemės sklypo Santariškių g. 60 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 4 290 (keturių tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimties) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 4 000 (keturių tūkstančių) kv. m ploto žemės sklypas Santariškių g. 60 (kadastro Nr. 0101/0005:455) ir apie 230 (dviejų šimtų trisdešimties) kv. m bei 60 (šešiasdešimties) kv. m įsiterpę laisvos valstybinės žemės plotai, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, padalyti sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, sklypo dalyje, patenkančioje į gatvės raudonąsias linijas, pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į atitinkantį Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės plotus ir sujungti juos su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-108848.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Daiva Petrovskaja, tel. 8 5 211 2465, el. paštas daiva.petrovskaja@vilnius.lt.