Asmeninis pranešimas žemės sklypo Saulės g. 33 (kadastro Nr. 0101/0043:61) savininkui apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Informuojame, kad, vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgiant į žemės sklypo Saulės g. 35 savininkų prašymą, planuojamas rengti žemės sklypo Saulės g. 35 (kadastro Nr. 0101/0043:181)  formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą (apie 140 kv. m) su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalimas suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Saulės g. 33 (kadastro Nr. 0101/0043:61), todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, siūlome Jums pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant asmeniškai – Interesantų aptarnavimo skyrius) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Rita Cininienė tel. (8 5) 211 2476, el. p. [email protected]