Asmeninis pranešimas žemės sklypo Švyturio g. 5 bendraturčiams ir jų paveldėtojams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-20 įsakymo Nr. A30-1281/21 „Dėl žemės sklypo Švyturio g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 490 (keturių šimtų devyniasdešimties) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypas Švyturio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0024:168) bei valstybinė žemė, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės plotus ir sujungti juos su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-89776.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Švyturio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0024:168) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Giedre Avuliene, tel. (8 5) 211 2464, el. p. giedre.avuliene@vilnius.lt.