Asmeninis pranešimas žemės sklypo Užusienio g. 21 bendrasavininkams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. A30-3734/21 „Dėl žemės sklypo Užusienio g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 1845 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių) kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo Užusienio g. 21 (kadastro Nr. 0101/0078:338) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-100485.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Užusienio g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresnioji specialistė Rita Cininienė, tel. (8 5)  211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt