ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO VĖJO G. 8 (KADASTRO NR. 0101/0160:6160) BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A30-3054/22 „Dėl žemės sklypo Vėjo g. 8 (kadastro Nr. 0101/0160:6160) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6158) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 3 786 (trijų tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 2 000 (dviejų tūkstančių) kv. m ploto žemės sklypas Vėjo g. 8 (kadastro Nr. 0101/0160:6160) ir 1 786 (vieno tūkstančio septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių) kv. m ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0160:6158), formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us) į atitinkantį (-čius) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-107513.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo Vėjo g. 8 (kadastro Nr. 0101/0160:6160) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0160:6158) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Vilma Gargasienė, tel. (8 5) 211 2735, el. p. vilma.gargasiene@vilnius.lt