ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO VERKIŲ G. 183 (KADASTRO NR. 0101/0006:2130) IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0006:2113) BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčio prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A30-2852/22 „Dėl žemės sklypo Verkių g. 183 ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0006:2113) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 4 926 (keturių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt šešių) kv. m ploto žemės sklypo Verkių g. 183 (kadastro Nr. 0101/0006:2130) ir žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0006:2113) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atitinkantį (-čius) žemės naudojimo būdą (-us) ir pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-107138.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Daiva Petrovskaja, tel. 8 5 211 2465, el. paštas daiva.petrovskaja@vilnius.lt.