ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0036:1488, KADASTRO NR. 0101/0036:2396 IR KADASTRO NR. 0101/0036:1335) BENDRATURČIAMS IR JŲ PAVELDĖTOJAMS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 30-601/22 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0036:1488, kadastro Nr. 0101/0036:2396 ir kadastro Nr. 0101/0036:1335) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 8 180 (aštuonių tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimties) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0036:1488, kadastro Nr. 0101/0036:2396 ir kadastro Nr. 0101/0036:1335), formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:1335) dalis, sujungti jas su besiribojančiais žemės sklypais (kadastro Nr. 0101/0036:1488 ir kadastro Nr. 0101/0036:2396) ir naujai suformuotiems sklypams nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-101719.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0036:1488, kadastro Nr. 0101/0036:2396 ir kadastro Nr. 0101/0036:1335) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausioji specialistė Neringa Jarašūnienė, tel. 8 5 211 2810, el. paštas neringa.jarasuniene@vilnius.lt.