ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0160:6707 IR NR. 0101/0160:6722) BUVUSIAME VAIDOTŲ KAIME BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 30-1499/23 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0160:6707 ir Nr. 0101/0160:6722) buvusiame Vaidotų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 26 394 (dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt keturių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės ūkio paskirties 15 577 (penkiolikos tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt septynių) kv. m žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0160:6707) buvusiame Vaidotų kaime ir 10 817 (dešimties tūkstančių aštuonių šimtų septyniolikos) kv. m žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0160:6722) buvusiame Vaidotų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną ir padalyti žemės sklypus į du ar daugiau žemės sklypų, naujai suformuotiems sklypams nustatyti ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us).

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-120714.

            Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Kristina Einorienė, tel. 8 5 211 2475, el. paštas kristina.einoriene@vilnius.lt.