ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPŲ VERKIŲ SODŲ 1-OJI G. 5 IR 7 BEI ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 0101/0006:2223, SAVININKAMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 56 punktu ir atsižvelgdami į žemės sklypo Verkių Sodų 1-oji g. 7 (kadastro Nr. 0101/0006:948) savininkų prašymą, planuojama rengti žemės sklypo Verkių Sodų 1-oji g. 7 ir gretimos teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypais Verkių Sodų 1-oji g. 5 ir 7 bei žemės sklypu, kurio kadastro Nr. 0101/0006:2223, todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, siūlome Jums pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Jei per 20 darbo dienų nepareikšite valios dėl įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto pirkimo, laikysime, kad šio siūlymo atsisakote.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Taisyklių 14.2 punktu, projektai finansuojami projektą inicijavusio asmens lėšomis. Įsiterpę laisvos valstybinės žemės sklypai parduodami už rinkos vertę.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Asta Pugačiauskienė, tel. 8 5 211 2479, el. paštas asta.pugaciauskiene@vilnius.lt.