Atliekama sklypo (kad. Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių k., patvirtinto detaliojo plano korektūra

Atliekama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymu Nr.30-781 „Dėl sklypo (kad. Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano korektūra – statinių statybos reglamentų koregavimas, numatant didesnį užstatymo tankumą pagal statybos techninius reglamentus.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai – Larisa Vorobjova, gyvenanti Pašilaičių g. 5-73, Vilniuje, Larisa Charitonova, gyvenanti Kalnų g. 23, Grigaičių k., Vilniaus r. Veronika Akuto, gyvenanti Minsko

pl. 80-5, Vilniuje.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymu Nr.30-781 „Dėl sklypo (kad. Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.2329), sklypų (kad. Nr. 0101/015:266, Nr. 0101/015:275, Nr. 0101/015:302, Nr. 0101/015:312, Nr. 0101/015:351, Nr. 0101/015:357, Nr. 0101/015:407, Nr. 0101/015:432) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedą „Namų sklypų užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti detaliuoju planu nustatytus užstatymo tankį ir sklypų ribas.

Detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, įm. kodas 126206962, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt, interneto svetainė www.ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2016-12-05 iki 2016-12-19 Naujosios Vilnios seniūnijoje (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, tel. 211 2941, el. p. naujosvilnios.seniunija@vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu iki 2016-12-19. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, adresu A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.