Atliekamas apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalno g. 2 (kadastro Nr. 0101/0047:673)

Atliekamas apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalno g. 2 (kadastro Nr. 0101/0047:673). Planavimo pagrindas – 2017-04-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1086 „Dėl leidimo inicijuoti apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kalno g. 2“; Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „KALJANAS“, į/k 302714331, atstovaujamas Arturo Skurkos, adresas Kalno g. 2, Vilnius. Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-05 sprendimu Nr. 1-1267 patvirtinto apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 72306) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Kalno g. 2 (kadastro Nr. 0101/0047:673) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Viešumo procedūros: koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-07-19 iki 2017-08-01 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-224) ir projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki 2017-08-01 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.