Atliekamas sklypo (kad. Nr. 7937/0004:1165) buvusiame Salų kaime, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2571) sprendinių koregavimas sklypuose Žalvarnių g. 23 ir Žalvarnių g. 25

Planuojama teritorija

Atliekamas sklypo (kad. Nr. 7937/0004:1165) buvusiame Salų kaime, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2571), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-12 sprendimu Nr. 1-1547 „Dėl sklypo buvusiame Salų kaime, Grigiškėse, detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklypuose Žalvarnių g. 23 ir Žalvarnių g. 25.
Dokumento rengimo pagrindas 2017-10-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A72-2055/17 (3.1.36-TD2) tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės ir UAB „Dajuranas“, Artūro Lukaševičiaus bei Edvinos Kovalevskos.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius Artūras Lukaševičius, Edvina Kovalevska, UAB „Dajuranas“, į/k 126091531, atstovaujami įmonės direktoriaus Jurij Lukaševič, adresas Kranto g. 41A
Rengėjas UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-12-19 iki 2018-01-04 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-528), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Grigiškių seniūnijos patalpose Vilniaus g. 6, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav, grigiskiu.seniunija@vilnius.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas jonikiene.daiva434@gmail.com
Paslaugos gavėjo adresas Sporto g. 10