Atliekamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių k., Naujosios Vilnios sen., detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juozo Urbšio g. 7

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Atliekamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juozo Urbšio g. 7. Planavimo pagrindas – 2017-05-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1400 dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Juozo Urbšio g. 7 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754. Detaliojo plano koregavimo iniciatorė – OKSANA BALIUKIENĖ, gyv. Džiaugsmo g. 95-3, Vilniuje. Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymu Nr.30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:2007) J. Urbšio g. 7 į atskirus sklypus ir nustatant galimą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. [email protected], projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-09-05 iki 2017-09-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-362), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Naujosios Vilnios seniūnijoje Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2017-09-18. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia