Atliekamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas

NFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Atliekamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2016-03-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-834 dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754. Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai – IRENA PAŠKEVIČ, gyv. Spalio g. 12, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., ANDŽEJ PAŠKEVIČ, gyv. Volungės g. 7-22, Vilniuje, ANDRIUS ZALECKIS, gyv. Pramonės g. 161-2, Vilniuje, JELENA KANIA, gyv. Minsko pl. 80-4, Vilniuje, ANDŽEJ KANIA, gyv. Minsko pl. 80-4, Vilniuje, MARIJA MARKEVIČIENĖ, gyv. Pupinės g. 10-31, Vilniuje, MARIUS MARKEVIČIUS, gyv. Pupinės g. 10-31, Vilniuje, ROBERT DADELO, gyv. Pergalės g. 68, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., NATALJA DYŠLEVAJA, gyv. Šaltkalvių g. 56-32, Vilniuje, Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-30 įsakymu Nr. A30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinius padalijant sklypą J. Urbšio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2004) į atskirus sklypus ir nustatant statybos reglamentus. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-03-08 iki 2017-03-21 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-16-135), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Naujosios Vilnios seniūnijoje Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š.m. kovo 21 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos
PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. A30-834

Planavimo darbų programa

keičiamo detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Urbšio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2004), Rokantiškių kame, Vilniuje.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3420 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Irena Paškevič, Andžej Paškevič, Andrius Zaleckis, Jelena Kania, Andžej Kania, Marija Markevičienė, Marius Markevičius, Robert Dadelo, Natalija Dyšlevaja.

5. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinius padalijant sklypą Urbšio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2004) į atskirus sklypus ir nustatant statybos reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

SUDERINTA : Departamento direktoriaus pavaduotojas

laikinai vykdantis Savivaldybės

vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis


Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė J. Bernatavičienė, 211 2756