Atliekamas sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano keitimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2021-02-24
Atliekamas sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano keitimas inicijavimo pagrindu.
Planavimo pagrindas – Sprendimas dėl TPD keitimo (Nr.REG157440; 2020-10-19).
Planavimo uždaviniai: Numatoma keisti sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1812 „Dėl sklypo Naugarduko g. 62 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Naugarduko g. 62 (kadastro Nr. 0101/0055:73) tikslu pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentinę zoną 1A, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo būdą, nustatyti sklypo užstatymo tankumo (tikslas iki 50 proc.) ir intensyvumo rodiklius (tikslas iki 1,6) ir kitus pagrindinius bei papildomus naudojimo režimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Planavimo iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „LELIJA“.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros – neatliekamos.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Viešumo procedūros: Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Pagrindinis brėžinys

darbo valandomis nuo 2021 m. kovo 01 d. iki 2021 m. kovo 15 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-20-544.
Viešas susirinkimas: vyks 2021 m. kovo 15 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją https://us02web.zoom.us/j/87459320421.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-544) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
UAB “Projektavimo sprendimai”
Projektų vadovas
Lauras Paulauskas

El. paštas info@ProjektavimoSprendimai.lt
Internetinis psl. www.ProjektavimoSprendimai.lt