Atliekamas teritorijos Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rūko g.5A (kad.Nr.0101/0068:1165)

NFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Atliekamas žemės sklypo Rūko g. 5A, (k.Nr. 0101/0068:1165), teritorijos Rūko g. 6, Vilniaus m. patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2017-03-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-780 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinius inicijavimo pagrindu“;

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – A*** Guzaitis, gyv., ***, Vilniuje.

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus m. valdybos 2002 m. 04 .04 sprendimu Nr. 727V” Dėl žemės sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 986) sklypo Nr. 3 (Rūko g.5A, k.Nr.0101/0068:1165) sprendinius, keičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal bendrąjį planą.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – Projekto vadovas Eduardas Pajarskas, Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 8682 45667, el. p. pajedu@gmail.com

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.                                                                                                                                                    Esamos būklės brėžinys

Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020-02-25 iki 2020-03-13 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-134) ir projekto rengėjo patalpose Krokuvos g. 8 , IIIa darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Pagrindinis brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki š.m.kovo 13 d. 17:00 val. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.