Atliekamas sklypo Rūko g. 5A, (k.Nr. 0101/0068:1165), teritorijos Rūko g. 6, Vilniaus m. patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas

Atliekamas sklypo Rūko g. 5A, (k.Nr. 0101/0068:1165), teritorijos Rūko g. 6, Vilniaus m. patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas NFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta Atliekamas žemės sklypo Rūko g. 5A, (k.Nr. 0101/0068:1165), teritorijos Rūko g. 6, Vilniaus m. patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2017-03-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-780 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinius inicijavimo pagrindu“; Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Andrius Guzaitis, gyv., Rūko g. 5A-2, Vilniuje. Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus m. valdybos 2002 m. 04 .04 sprendimu Nr. 727V” Dėl žemės sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 986) sklypo Nr. 3 (Rūko g.5A, k.Nr.0101/0068:1165) sprendinius, keičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal bendrąjį planą. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – Projekto vadovas Eduardas Pajarskas, Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 8682 45667, el. p. pajedu@gmail.com Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-08-14 iki 2017-08-30 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-134) ir projekto rengėjo patalpose Krokuvos g. 8 , IIIa darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki š.m.rugpjūčio 30 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia