Atliekamas sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), sprendinių koregavimas sklypuose kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404

Planuojama teritorija

sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), sprendinių koregavimas sklypuose kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404
Dokumento rengimo pagrindas 2017-08-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-2403 dėl leidimo inicijuoti sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano sprendinių koregavimą
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius UAB „Liepvalda“, įm. kodas 303410153, atstovaujama direktoriaus Lauryno Kuzavo, Terminalo g. 8, Vilnius
Rengėjas UAB „INEKSTRA“, V. Kudirkos g. 18B-16, LT-03105 Vilnius, tel. 852122668, el.p. lina@inekstra.lt, projekto vadovė – Lina Deikuvienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2017-12-28. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas lina@inekstra.lt
Paslaugos gavėjo adresas UAB „INEKSTRA“, V. Kudirkos g. 18B-16, LT-03105 Vilnius

Brėžinį žiūrėti čia