Atliekamas sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Atliekamas sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano

(reg. Nr. 2136), sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas – 2017-08-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-2403 dėl leidimo inicijuoti sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano sprendinių koregavimą.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo Benius Bučelis, tel. 85 2197913.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „Liepvalda“, įm. kodas 303410153, atstovaujama direktoriaus Lauryno Kuzavo, Terminalo g. 8, Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Atlikti sklypų Lydos plente (kadasto Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (reg. Nr. 2136), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-515 „Dėl sklypų Lydos plente detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1679 „Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1582) Lydos plente statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2697 „Dėl sklypo Lydos kelio kaime (kadastro Nr. 0101/0159:1582) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) sujungiant sklypus, nustatant 60 proc. užstatymo tankį ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „INEKSTRA“, V. Kudirkos g. 18B-16, LT-03105 Vilnius, tel. 852122668, el.p. lina@inekstra.lt, projekto vadovė – Lina Deikuvienė.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-12-13 iki 2017-12-28 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-510), projekto rengėjo patalpose V. Kudirkos g. 18B-16 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Rasų seniūnijoje Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2017-12-28. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.