Atliekamas sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sodų g. 14.

Planuojama teritorija

Atliekamas sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sodų g. 14.
Dokumento rengimo pagrindas 2017-04-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A72-811/17 (3.1.36-TD2) tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės ir AB „Mikotelgroup“, į/k 125161496, atstovaujamos bendrovės vadovo Rimanto Mikniaus.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Iniciatorius AB „Mikotelgroup“, į/k 125161496, atstovaujamos bendrovės vadovo Rimanto Mikniaus, adresas Sodų g. 14, Vilniuje.
Rengėjas UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. [email protected], projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-01-15 iki 2018-01-29 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-131), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Senamiesčio seniūnijoje Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, [email protected]
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas [email protected]