Atliekamas teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano (Reg. Nr. T00056291), teritorijos 1D sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija

Atliekamas teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano (Reg. Nr. T00056291), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1272 „Dėl teritorijos prie Gudelių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ teritorijos 1D sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
Dokumento rengimo pagrindas 2017-12-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.A72-2380/17 (3.1.36-TD2) tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Margaritos Bosak.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius Margarita Bosak, adresas B. Dvariono g. 15-27, Vilniuje.
Rengėjas UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-03-12 iki 2018-03-26 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-606), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Lazdynų seniūnijos patalpose Erfurto g. 29, LT-04220 Vilniaus m, lazdynu.seniunija@vilnius.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Sporto g. 10 Vilnius
El. pašto adresas jonikiene.daiva434@gmail.com

Brėžinį žiūrėti čia