Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0100:194), esančio Ukmergės g. 421, Vilniaus m., detaliojo plano sklype Nr. 1 sprendinių koregavimas

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0100:194), esančio Ukmergės g. 421, Vilniaus m., detaliojo plano sklype Nr. 1 sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2016-01-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-207 dėl leidimo inicijuoti sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą ir planavimo darbų programa koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti. Planavimo uždaviniai: atlikti Ukmergės g. 421 detaliojo plano (reg. Nr. 2494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-07 sprendimu Nr. 1-1245 „Dėl sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą, pakeičiant jo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir nustatant užstatymo reglamentus. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Planavimo iniciatorius – UAB „Romginta“, į.k. 121913777,buv. Konstitucijos pr. 9-123, Vilnius. Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected]. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-08-14 iki 2017-08-28 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-213), projekto rengėjo patalpose Trimitų g. 6-38, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 h. Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki viešinimo pabaigos, t.y 2017-08-28. Teiiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.