Atliekamas žemės sklypo Žilvičių g. 42/30, Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Švarioji g. 30 (kad . Nr. 0101/0074:458)

NFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta Atliekamas žemės sklypo Žilvičių g. 42/30, Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Švarioji g. 30 (kad . Nr. 0101/0074:458). Planavimo pagrindas – 2017-04-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A30-1092 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Žilvičių g. 42/30 sprendinių koregavimą“; Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. 85 2112754. Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai – Darius Ibėnas, Inga Ibėnienė, gyv., Pylimo g. 29-4, Vilniuje. Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Atlikti sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano (reg. R. 1685), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-08 įsakymu Nr. 30-1973 „Dėl sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-29 įsakymu Nr. 30-3215 “Dėl sklypo Žilvičių g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Švariojoje g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:458) 31 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. [email protected], projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-07-10 iki 2017-07-21 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-17-275) ir projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki š.m. liepos 21 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Brėžinį žiūrėti čia