Atliktas strateginis pasekmių vertinimas (SPAV) apie 32,8 ha dydžio teritorijai tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje.

Vilniaus m. savivaldybės (SPAV organizatoriaus) užsakymu SPAV atliko bendrovė „Civitta“ (įmonės adresas: Gedimino pr. 27, LT-01104, Vilnius; el. paštas: [email protected]; tel. nr.: +370 685 266 80). SPAV metu vertintos 3 teritorijos atnaujinimo alternatyvos ir jų įtaka aplinkai gamtiniais, urbanistiniais, kultūros paveldo, ekonominiais ir socialinės gerovės kriterijais.
Pasiūlymus vertinimo ataskaitai iki 2020 m. rugpjūčio 18 d. 12 val. galima teikti SPAV rengėjo (UAB „Civitta“) kontaktais: el. paštu [email protected]om. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas).
2020 m. rugpjūčio 18 d. 18 val., Vilniaus m. savivaldybės Tarybos salėje vyks viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė bus supažindinta su galutine SPAV ataskaita. Renginio metu dalyviai galės teikti pasiūlymus žodžiu, taip pat bus pristatoma, kaip buvo atsižvelgta į anksčiau gautus vertinimo subjektų ir visuomenės siūlymus ataskaitai.

PRIDEDAMA: Stoties modernizacijos SPAV 07.21_3 dalis Stoties modernizacijos SPAV 07.21_4 dalis Stoties modernizacijos SPAV 07.21_5 dalis Stoties modernizacijos SPAV 07.21_1 dalis Stoties modernizacijos SPAV 07.21_2 dalis