Baigiamas rengti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 31 sprendinių koregavimas

INFORMACIJA

apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 31 sprendinių koregavimą

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A30-1645 „Dėl leidimo inicijuoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 31 sprendinių koregavimą“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000.

Planavimo iniciatorius: Ernesta Gečiauskienė, Gintarė Vasiljevienė, Artūras Vasiljevas, Daniel Šuškevič.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300568632, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. [email protected].

Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, el. p. [email protected], tel. 8 676 37738.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613, sklypo Nr. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:358, Nr. 0101/0101:359, Nr. 0101/0101:1147), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-3021 „Dėl sklypo Molėtų pl. 127 formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypuose pastatų aukštį, užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-01-30 iki 2018-02-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2018-02-13.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia