Baigiamas rengti Apie 7.9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detalusis planas

Planuojama teritorija Apie 7.9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detalusis planas
Dokumento rengimo pagrindas 2019 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. 28-89/19(1.2.13-T1). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-04-19 įsakymas Nr. A30-832/19.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Rengėjas Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-09-28 iki 2020-10-12 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-236, dokumento Nr. REG150843), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 509 kab. darbo dienomis (iš anksto telefonu suderinus laiką), informaciją teikia PV Giedrius Bireta telefonu (8-5) 211 2759, (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.

UkmergėsDP

UkmergėsDP susisiekimas

Ukmergės+DP Aiškinamasis+raštas.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt ir Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, nuo 2020-09-28 iki viešo svarstymo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2020-10-12 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://planavimas.zoomtv.lt .