Parengtas apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr.0101/0017:32)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

              Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.A30-3067 ,,Dėl leidimo koreguoti Teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniuje, detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu’’ parengtas Teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniuje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype kad. Nr.0101/0017:32.            

 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-3067 2017 m. gruodžio mėn. 15.

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos pr.3, Vilnius,

El. paštas: e.vicemeras@vilnius.lt

(kontaktinis asmuo: V.Gavorskienė, tel.8(5) 211 2750), el.paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt

.

Plano iniciatorius – UAB ,,LITERNA‘‘,  Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius,  tel. 8(5) 230 03 76

El. paštas: rolandas@des1gn.eu

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5) 212 44 59

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5) 212 02 69, mob. tel. 8686 74 252.

El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

           

            Koreguojamo detaliojo plano tikslas – Apie 9,4 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, detaliojo plano  (reg. Nr.3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d.  sprendimu Nr.1-1333 ,,Dėl apie 9,4 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A (kad. Nr.0101/0017:32) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo‘‘ koregavimas padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

            

            Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etape koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros ir sprendinių profesinis vertinimas neatliekami.

 

             Supažindinimo tvarka: Viešas supažindinimas su parengto detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-13-17-683). Planas viešai eksponuojamas Verkių seniūnijoje nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. vasario 21 d. Viešas susirinkimas organizuojamas  2019 m. vasario 21 d. 13 val. UAB ,,Urbanistika‘‘ patalpose, Žalgirio g. 90, D įėjimas, IV aukštas.

Informaciją apie  projektą teikia projekto organizatoriaus kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-13-17-683) iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

 

Planuojama teritorija žemės sklypas kadastro Nr.0101/0017:32 Ateities g. 10, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A30-3067 2017-12-15
Organizatorius Vilniaus miesto savibvaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius UAB ,,LITERNA„
Rengėjas UAB,,URBANISTIKA„
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Viešas supažindinimas su parengto detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-13-17-683). Planas viešai eksponuojamas Verkių seniūnijoje nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. vasario 21 d.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas susirinkimas organizuojamas 2019 m. vasario 21 d. 13 val. UAB ,,Urbanistika‘‘ patalpose, Žalgirio g. 90, D įėjimas, IV aukštas.
El. pašto adresas andzelika.studija@gmail.com

Rengėjo pridėti dokumentai

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: PAGRINDINIS BREZINYS