Baigiamas rengti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir Markučių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0059:105), Rasų sen.

Planuojama teritorija

Sklypai Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir Markučių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0059:105), Rasų sen.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A30-1760 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 34 ir 36“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius UAB “Markučių kalvos“
Rengėjas D. Krungolco įmonė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-02-12 iki 2018-02-26 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Rasų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žemaitijos g. 9, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val.,
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Žirmūnų 129-37 Vilnius
El. pašto adresas krungolcasdarius@hotmail.com

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Pradedamas rengti Markučių rajono detaliojo plano (reg. Nr. 615) sprendinių koregavimas sklypuose Markučių g. 34 ir Markučių g. 36, Vilniuje.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. A30-1760 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 36 ir 36“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti bei 2017-07-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A72-1289/17(3.1.36-TD2).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Markučių detaliojo plano (reg. Nr. 615), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 kovo 15 d. sprendimu Nr. 541, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant sklypus Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir Markučių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0059:105), Rasų seniūnijoje, ir padalijant juos į keturis atskirus sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą, sodybinio užstatymo tipą (vienas dvibutis gyvenamasis namas sklype) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. (85)2112754.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Markučių kalvos“ atstovaujama direktoriaus D. Tadarovskio, (įm. k. 304451313), Ramybės g. 4-70, tel. 8 645 19594,

el. p. info@consolus, kontaktinis asmuo Justinas Baleiša, tel. 8 698 59560, el. p. justinas@consolus.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, el. p. krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel.

8 699 79001.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-02-12 iki 2018-02-26 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Rasų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žemaitijos g. 9, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val., el. p. rasu.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 2658934.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Aiškinamąjį raštą žiūrėti čia

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia