Baigiamas rengti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklype M. Mažvydo g. 2 koregavimas

Planuojama teritorija

Sklypas M. Mažvydo g. 2, kad. Nr. 0101/0167:3544
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 08 31 įsakymas Nr. 30-2160 dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype M. Mažvydo g. 2 teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti Nr. 30-2160, 2017 08 31; 2017 09 20 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1701/17(3.1.36-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius UAB „Būsto projektai“, į.k. 303271636, A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius
Rengėjas UAB „Eventus Pro“, į.k. 300591759, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 02 05 iki 2018 02 16 plano rengėjo UAB „Eventus Pro“ patalpose Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės Pilaitės seniūnijos Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius skelbimų lentoje; Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, K-VT-13-17-470)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Tauro g. 12, Vilnius
El. pašto adresas ieva.leinartaite@eventuspro.lt

aiškinamąjį raštą žiūrėti čia

brėžinį žiūrėti čia