Baigiamas rengti sklypo (buv. kadastro Nr. 4162/0800:38) buv. Nemėžio k. detaliojo plano (reg. Nr. 1361) sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658) koregavimas

INFORMACIJA

apie Sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano

(reg. Nr. 1361) sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658) koregavimą

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. A30-2404 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimą“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000.

Planavimo iniciatorius: UAB „Domus Export“, įm. kodas 302468196, Linų g. 38-1, 11301 Vilnius, tel. (8 675) 89969.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300568632, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt.

Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com, tel. 8 676 37738.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1361), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-352 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658), nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-01-26 iki 2018-02-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2018-02-09.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia