Baigiamas rengti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimas sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18

INFORMACIJA

apie sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano

(registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimą sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A30-795/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Planavimo iniciatorius: Svetlana Gerasimovič.

Projekto rengėjas: UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, 3 korp., LT–02300 Vilnius, tel. 8 656 01682, www.ramile.lt, el.p. projektavimas@ramile.lt.

Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-21 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102 ir Nr.  0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18 keičiant sklypų  ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą), nustatant reikalingus teritorijos  naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano   sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-04-27 iki 2020-05-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, Vilnius, ir  pas projekto rengėją Kirtimų g. 2, 3 korp., Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-04-27 iki 2020-05-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, Vilnius darbo metu.

Pagrindinis brezinys paskelbimui

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.