Baigiamas rengti Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano žemės sklypo Rukeliškių g. 15 (kad. Nr. 0101/0011:145) sprendinių koregavimas

Informacija apie RENGIAMĄ Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano žemės sklypo Rukeliškių g. 15 (kad. Nr. 0101/0011:145) sprendinių koregavimą

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rukeliškių g. 15, Vilnius. Teritorijos plotas – 0,2000 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. A30-1893 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017 m. rugpjūčio 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1548/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997-01-09 d. sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinius, nekeičiant sklypo Rukeliškių g. 15 paskirties (kita), naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), ribų ir ploto, pakeisti sklypo užstatymo tankį, pastatų aukštį (iki 10m), aukštų skaičių (iki 2 aukštų).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Gintaras Kuodis, tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Edvardas Šeženis, Regina Šeženienė, Kurklių g. 14, LT-29146 Anykščiai; Jūratė Laukaitienė, Žemaitės g. 6, LT-62145 Alytus. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą -Kęstutis Akelaitis, M. Marcinkevičiaus g. 58, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Lagos projektai“, buveinės adresas Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, projekto vadovas Kęstutis Akelaitis, tel. 8 659 25365, el. paštas: k.akelaitis@gmail.com.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. kovo 2 d. iki kovo 19 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Antakalnio seniūnijos patalpose, Antakalnio g. 17, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Lagos projektai“ patalpose Kalvarijų g. 1 – 210 kab. darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytais adresais) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. kovo 19 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Brėžinį žiūrėti čia