Baigiamas rengti žemės sklypo J. Čerskio g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektas

Apie 1200 (vieno tūkstančio dviejų šimų) kv. m, įskaitant apie 200 (dviejų šimtų) kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypas J. Čerskio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0089:502).

Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 30-820 „Dėl žemės sklypo J. Čerskio g. 12 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybė
Iniciatorius Antanas Čereška, Ieva Čereškaitė, Antanas Čereška, Joana Čereskienė
Rengėjas UAB „APLINKOS INŽINERIJA“, Verkių g. 30B, Vilnius. Projekto vadovas Orlandas Pupalaigis, el.paštas: opupalaigis@apin.lt, Tel.Nr.: +370 5 230 6869.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2018-02-08 iki 2018-02-23 UAB “Aplinkos inžinerija” patalpose.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Verkių g. 30B, Vilnius
El. pašto adresas opupalaigis@apin.lt