BAIGTA SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO KEITIMO (TOLIAU – DP KEITIMAS) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

Planuojama teritorija:
Apie 4,2 ha teritorija, suplanuota keičiamu detaliuoju planu, į kurią patenka visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo 1,5333 ha sklypas Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo 32,9905 ha žemės sklypo Rodūnios kel. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:248) bei laisvos valstybinės žemės plotų dalys, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-08-17 d. įsakymas Nr. 30-1889/20 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Rodūnės kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimą“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Iniciatorius:
VĮ „Lietuvos oro uostai“

Rengėjas:
MB „Archus“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais DP keitimo sprendiniais galima nuo 2021m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-20-469), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje:

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose

Vardas, pavardė

ANDRIUS BAKANOVAS

Nuoroda:

Rodūnios+32+skelbimas+viešinimui

Rodunios+kel+DP+SPRENDINIAI-Pagrindinis+brezinys