Baigtas rengti apie apie 1300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) kv. žemės sklypo K. Donelaičio g. (šalia žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0054:121) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad baigtas rengti apie 1300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) kv. m žemės sklypo K. Donelaičio g. (šalia žemės sklypo, kurio Kad. Nr. 0101/0054:121) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas: suformuoti naują kitos paskirties valstybinės žemės sklypą.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo K. Donelaičio g. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2014 m. liepos 25 d., Nr. 30-2049.

Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: LR užsienio reikalų ministerija, įstaigos kodas 188613242, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511. el.p. urm@urm.lt.

Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: UAB “Architekton“, įm. k. 224998310, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8-699 20309, el. p. architekton@parkas.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architekton“ patalpose A. Goštauto g. 8-0414, Vilniuje, per 10 darbo dienų – nuo 2015-10-19 iki 2015-11-02 darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.

Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl parengto projekto sprendinių, per nurodytą susipažinimo su parengtu projektu laikotarpį, gali būti teikiami raštu projekto organizatoriui – LR užsienio reikalų ministerijai, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511. el.p. urm@urm.lt.